เปิด  “สีสัน  ธารา ประเทศไทยลอยฟ้า”
ททท. จับมือไทยแอร์เอเชีย ทำสื่อประชาสัมพันธ์  พร้อมจัดทริปเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชุมชน
                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดำเนินโครงการ "สื่อลอยฟ้า"
เพ้นท์เครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียอย่างต่อเนื่องเป็นลำที่ 4 ด้วยลาย "สีสันธารา"   (Shades of the River)
สะท้อนความงดงามของวิถีไทยที่เรียบง่ายอันกลมกลืนกับธรรมชาติ และมีความผูกพันกับสายน้ำ ควบคู่กับลวดลาย
ความเป็นไทยและแหล่งท่องเที่ยวของไทย พร้อมอวดโฉมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย             
นายกฤษณะ  แก้วธำรงค์  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า  “ททท. ได้ดำเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านการตกแต่งเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียมา 3 ลำ จนถึงลำที่ 4 นี้ ได้ตกแต่งเป็นลาย
 "สีสันธารา"  เป็นการประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 และสร้าง
การรับรู้แคมเปญ Amazing Thailand - Open to the New Shades ภายในห้องโดยสาร ได้นำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามของเมืองรอง เพื่อสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่นๆ อีกด้วย”
                กิจกรรมในงาน  นอกจากการเปิดลายสีสันธาราแล้ว  ททท. และสายการบินไทยแอร์เอเชียยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ คือ
การเสวนาเรื่อง    "สีสันธารา  พาท่องเที่ยววิถีไทย  สัมผัสเสน่ห์ชุมชน"  ณ ชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายกฤษณะ แก้วธำรงค์ นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย
และผู้นำ        ชุมชนพรหมโลก มีการแสดงทำอาหารเมนูพิเศษด้วยวัตถุพิเศษท้องถิ่น  และได้แรงบันดาลใจจากลวดลายสีสัน
ธารา โดยเชฟปิง  (นายสุรกิจ  เข็มแก้ว)  สาธิตการทำอาหารเมนูพิเศษ  ชื่อว่า  “ขนมโค สีสันพรหมโลก”  โดยการปรับสีสันของ
ขนมให้เข้ากับลายบนเครื่องบิน  และใช้ไส้หน้ากะฉีก เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง ภาคกลางกับภาคใต้     ส่วนเชฟบุ๊ค  (นายบุญ
สมิทธิ์  พุกกะณะสุต)   สาธิตการทำอาหารเมนูหลักของทางภาคใต้  ชื่อว่า “แกงส้มธารารส”  หรือที่เรียกกันว่า  แกงเหลือง  การ
ใช้มังคุดที่คัดพิเศษไม่แก่ ไม่อ่อนจนเกินไป  เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนำมาผสมผสานใส่ในแกง  สร้างสีสัน เพิ่มรสชาติ 
                นอกจากนี้ยังมีการสอนทำน้ำพริกลูกประ  และขนมหวานท้องถิ่นโดยชาวพรหมโลก รวมทั้งการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
                ด้าน คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า  “สายการบินฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างสรรค์ลวดลายเครื่องบินเพื่ออวดโฉมให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะเมืองรอง ทั้งนี้สายการบินได้มีแนวทางในการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรม Jonrney D ซึ่งเป็นการร่วมทำงานกับ ท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ซึ่งพรหมโลกเป็น 1 ในชุมชนต้นแบบนี้ด้วย”
                นายกฤษณะ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า ททท. ได้ขยายการท่องเที่ยวชุมชนไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ด้วยการคัดสรรชุมชนท่องเที่ยวตามความสนใจ  และเชิญทีมนักออกแบบจากคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาช่วยเพิ่มเติมเสน่ห์ชุมชนให้โดนใจ  ด้วยการออกแบบการนำเสนออาหารท้องถิ่นให้น่าสนใจ น่าถ่ายรูป รวมทั้งได้ปรับปรุงที่พักชุมชนให้ดูน่ารักน่าพักมากยิ่งขึ้น จำนวน 14 ชุมชน  ที่พร้อมโชว์ชาวโซเชียลผ่านกลุ่ม "อาสาโซเชียล" เพื่อเชิญชวนมาเที่ยวชุมชนแบบ 2 วัน 1 คืน และชุมชนพรหมโลก ก็เป็น 1 ใน 14 ชุมชนที่กล่าวมานี้
                สำหรับการตกแต่งเครื่องบินลายสีสันธาราและเป็นเครื่องบินลำดับที่ 4 ที่ ททท. ได้ร่วมมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชียประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยเครื่องบิน 3 ลำ ก่อนหน้านี้ ได้แก่ ลาย Discover Thainess 2015 (เรือสุพรรณหงส์) ลายยักษ์คิ้ว และลาย Amazing Culture อยากชวนเธอไปเที่ยวไง ซึ่งช่วยสร้างสีสันให้กับผู้โดยสารเครื่องบินที่พบเห็นเป็นอย่างดี
 
                สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ยังมี  น้ำตกพรหมโลก  น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงาม มีต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช  ไหลลงมาบนแผ่นหิน  4  ชั้น  จากนั้น  น้ำก็จะไหลผ่านหมู่ไม้นานาพรรณริมเชิงเขา  สร้างความชุ่มฉ่ำแก่ภูมิประเทศในแถบนั้น แล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทย
 
www.hellosarapa.com     kadsarapron pnussuwankere     095-5516345