สวธ.เปิด “บ้านนราศิลป์” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน
        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิด “บ้านนราศิลป์” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชุมชน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตศิลป์ งานศิลปะและภูมิปัญญางานช่างปักเครื่องโขน ละคร ให้เด็ก เยาวชน นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และร่วมกันขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติ

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นิยามของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน คือแหล่งเรียนรู้ที่มีสถานที่ตั้งชัดเจน โดยเป็นสถานที่หรือศูนย์รวม ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าต่อคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่เสมอโดยคนในชุมชน และมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนในท้องถิ่น และให้คนภายนอกได้เข้าใจถึงชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีห้องจัดแสดงนิทรรศการ ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของชุมชน หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน หรืออื่นๆ ที่เป็นความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการเปิดให้บริการ โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ได้

         “บ้านนราศิลป์” เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่ตรงกับนิยามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและได้เสนอโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถศิลป์ งานปักเครื่องโขน ละคร รุ่นที่ 1 จึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี กล่าว
นายพินิจ สุทธิเนตร ผู้จัดการบ้านนราศิลป์ กล่าวต่ออีกว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เปิดรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 “บ้านนราศิลป์” แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ได้จัดทำโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถศิลป์ งานปักเครื่องโขน ละคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 23 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมการคัดเลือก และได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ งานหัตถศิลป์ ปักเครื่องโขน ละคร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้เรียนรู้ และได้ฝึกหัดศิลปะแขนงนี้ และต่อยอดเพื่อนำไปเป็นวิชาชีพต่อไป

         โดยในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิด “บ้านนราศิลป์” ประกอบด้วย นายสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2553 นายรอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2560 ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมเป็น จำนวน ๒๐๐ ท่าน
         บ้านนราศิลป์ หรือ คณะนราศิลป์ ก่อตั้งคณะขึ้นมาครั้งแรกในราวต้นสมัยรัชกาลที่ 6 โดย คุณแม่ละม่อม สุสังกรกาญจน์ สมัยนั้นรับงานแสดงโขนกลางแปลง โขนหน้าจอ, โขนชักรอก, ละครชาตรี, ละครพันทางและดนตรีไทย ตลอดจนเป็นบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยในยุคแรกๆชื่อ นราศิลป์ภาพยนตร์ ต่อมาคุณแม่จินดา ปานสมุทร์ ได้รับช่วงสืบสานงานนาฏศิลป์จนพัฒนามากขึ้นมาเป็นลำดับตามกระแส ความนิยมของคนไทยในยุคนั้น จนเป็นคณะนาฏศิลป์คณะใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มาเกือบหนึ่งศตวรรษ
ปัจจุบันบ้านนราศิลป์ นอกจากจะรับงานนาฏศิลป์ และรับปักเครื่องโขน เครื่องละครแล้ว ยังเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม สาธิตการปักเครื่องโขน เครื่องละคร และให้ชมหัวโขน ฝีมือครูชิต แก้วดวงใหญ่ และผลิตภาพยนตร์ สารคดี เพื่อพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนอดีตที่ผ่านมา
         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเยี่ยมชม และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “บ้านนราศิลป์” คุณพินิจ สุทธิเนตร โทร 083 999 0637, 099 149 5294 ที่อยู่ 173 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 
www.hellosarapa.com       Kun Kedsarapron Pnussuwankere        Tel. 095-35516345
https://hellosarapa.blogspot.com/2018/06/blog-post_14.html?m=1
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม
       
 
  แม็คโคร ส่งเสริมเกษตรกรไทย สร้างผลผลิตคุณภาพ   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่ 57.. ปีละหน...คนกันเอง   เอเชียทีค โชว์ศักยภาพ รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  
 
  เทสโก้ โลตัส ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 2561   ทปอ.- สจล. เผยคืบหน้า โครงงานวิจัยมุ่งพัฒนาเมืองไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ   งานฉลอง 50 ปี สมาคม ATTA THE LEGEND OF 50th ANNIVERSARY