กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water"ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ

ภายใต้หัวข้อ "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำ ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกว่า 800 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน จากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ ได้แก่ 1. คุณดาว วาสิกศิริ 2. คุณรชฎ วิสราญกุล 3. คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ และ 4. คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ และมีผลการตัดสิน ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ 
ชื่อ สุทัศน์ ฟองมูล 
ชื่อภาพ น้ำใสไหลเย็นเห็นฝูงปลา 
แนวคิดของภาพ บริเวณลำห้วยที่ไหลออกมาจากถ้ำจะมีปลาใหญ่น้อยจำนวนมากออกมาว่ายทวนกระแสน้ำที่ใสสะอาดประทับใจสำหรับผู้ไปเที่ยวชม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อ รติรัตน์ รุ่งเรือง 
ชื่อภาพ จากรุ่นสู่รุ่นสายใยแห่งน้ำ 
แนวคิดของภาพ คุณยายสอนหลานให้รู้จักการทำนา โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ถ้าขาดน้ำก็ไม่มีต้นกล้าไปดำนา น้ำจึงมีความสำคัญ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ชื่อ สุชาติ โรจจุฑารัตน์ 
ชื่อภาพ สายน้ำแห่งความศรัทธา 
แนวคิดของภาพ ภายใต้การทำงานที่เข้มแข็งของการประปา ได้มีส่วนสำคัญในภารกิจจัดสรรน้ำสะอาดให้ประชาชนได้มีน้ำเล่นตามประเพณีวันสงกรานต์อย่างมีความสุข 
รางวัลชมเชย 
ชื่อ ธานี ทองงาม 
ชื่อภาพ พลังแห่งสายน้ำ 
แนวคิดของภาพ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่การดูแลรักษากลับถูกมองข้ามจนทำให้แหล่งน้ำในหลายพื้นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเน่าเสียอีกต่างหาก 
รางวัลชมเชย 
ชื่อ ประกาย หะยีวามิง 
ชื่อภาพ วิถีศาสนาผูกพันกับน้ำ 
แนวคิดของภาพ น้ำมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เวลาทำการละหมาดทุกห้าเวลา ต้องนำน้ำมาชำระร่างกายให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนทำการละหมาด 
รางวัลชมเชย 
ชื่อ วิหาร ขวัญดี 
ชื่อภาพ น้ำคือชีวิต 
แนวคิดของภาพ วิถีคนวิถีน้ำของชาวปากประ ผูกพันกับหลายชีวิตมาเนิ่นนาน เป็นภาพความงดงามที่พบเห็นได้ทุกวัน แต่ละวันเกิดบรรยากาศและอารมณ์ที่แตกต่าง

รางวัลชมเชย 
ชื่อ ปฏิพงษ์ คันธวงศ์ 
ชื่อภาพ ในน้ำมีข้าว 
แนวคิดของภาพ น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูก เพื่อสร้างอาหารให้แก่มนุษย์ 
รางวัลชมเชย 
ชื่อ สุธาสินี จองสี 
ชื่อภาพ สุขใจกับการใช้น้ำ 
แนวคิดของภาพ ความสุขที่ได้ใช้น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในชุมชน
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม

กรมการท่องเที่ยวใส่ใจมาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชน งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม
สร้างศิลป์เมืองกาญจน์ สร้างสรรค์ชุมชน” โดยเครือข่ายก่อกาญจน์ดีร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏกาญจน์ฯ

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

 

เผยศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โลกต้องจับตามอง เชื่อมโยงอาเซียน-อินเดีย ในโอกาส 25 ปีแห่งพันธมิตร ใน “ASEAN-India Expo and Forum
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เชิญชวนเที่ยวงาน เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"